Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej i czy można to przyspieszyć?

Kiedy ktoś składa wniosek o wpis do księgi wieczystej zawsze zadaje pytanie o to jak długo trzeba czekać na taki wpis do KW. niestety nie ma na to dobrej odpowiedzi. To zależy od tego jak bardzo w danym czasie obłożony wnioskami jest dany wydział sądu. Zazwyczaj oczekiwanie na wpis trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Zależy to od miasta, w którym jest położona nieruchomość, a co za tym idzie od sądu, który prowadzi dla niej księgę wieczystą.

Czy można przyspieszyć dokonanie takiego wpisu? Nie ma na to niestety żadnego przepisu prawa ani procedury. Niemniej jednak nie ma obawy co do bezpieczeństwa np. rozszczenia wpisywanego w ten sposób. Po złożeniu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej umieszczana jest wzmianka o wniosku. Ona zabezpiecza przed np. kilkukrotnym sprzedaniem tej samej nieruchomości.

Sam wpis natomiast pojawi się w księdze po wydaniu przez sąd stosownego postanowienia o dokonaniu wpisu