Nowy numer księgi wieczystej

Dawniej księgi wieczyste były prowadzone w formie papierowej przez sądy rejonowe. W dobie informatyzacji dokonano jednak migracji ksiąg wieczystych do systemu komputerowego. Oznacza to, że treść ksiąg została wpisana do bazy danych. Wiązało się to jednak z przekształceniem numerów starych ksiąg w nowe.

Nowy elektroniczny numer księgi został zbudowany według pewnego ustandaryzowanego schematu. Pierwszą część numeru stanowi kod wydziału sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą. Litery oznaczają w nim region kraju. Drugą część numeru stanowi dotychczasowy numer uzupełniony z przodu zerami do długości ośmiu cyfr. Trzecia część to cyfra kontrolna obliczana na podstawie numeru w drugiej części i przyjmująca wartość od zera do dziewięciu.

Jak widać konstrukcja numeru jest wbrew pozorombardzo prosta ni nie powinno stanowić znaczącego problemu, aby mając stary numer księgi i znając wydział odgadnąć nowy numer. Są w internecie też strony, które wspomagają ten proces i umożliwiają wyliczenie cyfry kontrolnej