Wyciąg czy odpis z księgi wieczystej

Czym jest wyciąg z księgi wieczystej? Jest to dokument, w którym przedstawiony został stan wpisów (a także wzmianek o wnioskach, skargach czy postępowaniach) z wybranych działów KW.

Odpis z księgi wieczystej zaś - jest analogicznym dokumentem dotyczącym wszystkich działów księgi wieczystej, przy czym odpis zupełny obejmuje także wpisy historyczne, a odpis zwykły tylko te aktualnie obowiązujące.

Te dokumenty możemy otrzymać za pośrednictwem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych, samodzielnie wydrukujemy dokumenty typu: odpis księgi wieczystej, wyciągi z kw oraz zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej. Aby sprawdzić czy dany dokument pochodzi z CIKW należy przeprowadzić weryfikację autentyczności wprowadzając na stronie identyfikator wydruku.

Samodzielnie wydrukowane dokumenty uzyskane z CIKW mają moc dokumentów urzędowych. Oznacza to, że muszą być honorowane przez sądy i urzędy.