Jak sprawdzić księgę wieczystą

Księgi wieczyste są ważnym rejestrem, w którym zawarte jest mnóstwo informacji o nieruchomościach. Co więcej rejestr ten jest jawny i można go przeglądać, co służy zabezpieczeniu obrotu nieruchomościami. Do niedawana aby sprawdzić księgę wieczystą konieczna była osobista wizyta w stosownym wydziale sądu.

Aktualnie aby sprawdzić KW nie musimy, składać wniosków o pozyskanie odpisu księgi wieczystej. Wystarczy skorzystać z narzędzia informatycznego, które zostało udostępnione od czerwca 2010 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Portal odostępnia do przeglądania bazę danych ksiąg wieczystych powstałą po przeniesieniu (migracji) treści ksiąg wieczystych prowadzonych dotychczas w formie papierowej. Aktualnie już wszystkie księgi wieczyste są prowadzone i zakładane w systemie teleinformatycznym.

Co jest potrzebne aby sprawdzić księgę na tym portalu? Wystarczy numer księgi wieczystej i wtedy będziemy mogli poznać jej treść. Jeżeli nie znamy numeru księgi wieczystej, możemy skontaktować się z Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości i poprosić o podanie numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości. Trzeba w tym celu złożyć stosowny wniosek i wskazać interes prawny. Alternatywnie znając numer działki nieruchomości, możemy w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno Kartograficznym złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów dla tej działki. Na takim dokumencie też będzie widniał numer KW.