Założenie księgi wieczystej

Księga wieczysta zawiera szereg informacji opisujących nieruchomośc. Jest konieczna w przypadku zaciągania pod zastaw nieruchomości obciążeń hipotecznych. Zwiększa także pewnośc przy transakcjach kupna-sprzedaży. Niestety bywa tak, że istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej.

Dobrą praktyką jest jednak, aby w przypadku kiedy jesteśmy właścicielami nieruchomości, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, podjąć działania aby taką księgę założyć. Może się to przydać kiedy będziemy chcieli wziąc kredyt czy sprzedać taką nieruchomość.

Założenie księgi wieczystej może się odbyć na dwa sposoby. Można albo samodzielnie złożyć wniosek do wydziału ksiąg wieczystych na formularzu KW-ZAL, albo powierzyć to zadanie notariuszowi. Wypełniając wniosek samodzielnie nalezy posłużyć się danymi z ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo nalezy wypełnić wniosek KW-ZAD wpisując żądanie ujawnienia ewentualnych ogranoczonych praw rzeczowych związanych z nieruchomością. Do wniosków nalezy załączyć wypis i wyrys z eweidencji gruntów i budynków oraz dokument poświadczający prawo własności(orygnał lub odpis).

Zlecając notariuszowi założenie księgi wieczystej także musimy dostarczyć mu niezbędne dokumenty, zdejmujemy sobie jednak z barków kwestie związane z weryfikacją poprawności wpisanych we wnioskach danych i kompletności ząłączników. ma to istotne znaczenie szczególnie kiedy stan prawny nieruchomości jest skomplikowany albo gdy składa się ona z wielu działek. Oczywiście koszty notarialne będą wyższe niż gdybysmy sprawę załatwiali samodzielnie, ale to pewna cena którą płacimy za zrzucenie na kogoś cześci pracy nad wypełnieniem wniosków